skip to Main Content

Databeskyttelsespolitik for Fotograf Anne Kjær

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden.

Virksomheden er dataansvarlig.
Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Virksomhedens kontaktoplysninger er:
Fotograf Anne Kjær
CVR: 36020946
Adresse: Bjerrevej 95, 8700 Horsens
Telefon: +45 61676299
Mail: fotograf@annekjaer.dk

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger virksomheden behandler
Virksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere
 • Navn og e-mailadresse til modtagere af nyhedsbreve
 • Oplysninger om personens interesser og adfærd på din hjemmeside
 • Personoplysninger som personen selv skriver i et kommentarfelt på virksomhedens hjemmeside eller facebookprofil eller andre  sociale medier

Sådan bruges personoplysningerne:

 • Kundens navn, telefonnummer og e-mailadresse opbevares, så virksomheden kan komme i kontakt med kunden

 • Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så virksomheden kan sende nyhedsmail til personen
 • Personens interesser og adfærd på virksomhedens hjemmeside bruges til at målrette annoncer eller til at videreudvikle hjemmesiden
 • Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til et bestemt formål

Opbevaring af dine oplysninger
Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Dine rettigheder
Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage:
  Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:
  Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:
  Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

 • Ret til at få slettet dine oplysninger:
  I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger
  I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen
  I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Dataportabilitet
  I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Back To Top